सुन गै बुधनी – श्यामसुन्दर यादव

अंग अंग तोहर सुन्दरता सँ भरल मदमस्त जवानी छौ चढल रुपक जादुस सुगन्धित पवन बिजली गिरवै छौ, तोहर नयन सुन गै बुधनी तोरे कहै छियौ…… संस्कृति आ संस्कार बदलैत जाइछौं अप्पन पहिरण पर सुटबुट चढल जाइछौं लाज शरमकेर पर्दा खुजैत जाइछौं मुँहस मिथिलाकेर मिश्री बोल बदलल जाइछौ सुन गै बुधनी … more

बाल गजल -कुन्दन कुमार कर्ण

फूल पर बैस खेलै छै तितली डारि पर खूब कूदै छै तितली भोर आ साँझ नित दिन बारीमे गीत गाबैत आबैछैतितली लाल हरिअर अनेको रंगक सभ देखमे नीक लागै छै तितली पाँखिफहराक देखू जे उडि-उडि दूर हमरासँ भागै छै तितली नाचबै हमहुँ यौ कुन्दन भैया आब जेनाक नाचै छै तितली … more

Renaming of Nepal

By Pravin Karn: Renaming of NEPAL is necessary to end identity crisis. Google out history of change of name of country, you will find many country have changed their name, recent one is burma to Myanmar. Racial discrimination is more of mental problem than legal or constitutional problem. Here name … more